• Čištění stávajících a výstavba nových rybníků a malých vodních nádrží včetně souvisejících objektů.
  • Výstavba nových a údržba stávajících objektů z kamenného zdiva.
  • Provádění a čištění koryt vodotečí zemědělských a lesotechnických meliorací.
  • Revitalizace říčních systémů.

© 2016 Lesostavby Beroun s.r.o.