• Výstavba srubových a opěrných konstrukcí na malých lesních tocích a cestách.
  • Osazování příčných ocelových svodnic.
  • Výstavba a údržba lesních a polních cest a komunikací místního významu, zpevněných ploch a parkovišť.
  • Provádění veškerých komunikací.
  • Možnost využití pro všechny druhy zpevněných ploch – komunikace, chodníky, parkoviště, okolí rodinných domů, pěší zóny atd.
  • Provedení konstrukčních vrstev zpevněných ploch včetně zemních prací.

© 2016 Lesostavby Beroun s.r.o.