Název zakázky Zadavatel Cena bez DPH
Sklady Mořina ZD Mořina 27 300 000,-
Červený potok Stašov v ř.km 4,8-5,9 Povodí Vltavy s.p. 876 237,-
Golf Beroun – komunikace, zemní práce Tifannys spol.s.r.o. 26 600 000,-
Homolka I., II. – komunikace, zemní práce, atd Brand – HS s.r.o. 25 800 000,-
Obytná zóna za Papežem-komunikace-Dobříš Vodohospodářská společnost Dobříš spol.s.r.o. 6 924 818,-
Rekonstrukce chodníků Město Milovice 5 849 148,-
Počaply – komunikace Brand – HS, s.r.o. 3 000 000,-
Komunikace Králův Dvůr FERONA THYSSEN PLASTICS s.r.o. 1 800 000,-
Zpevněné plochy Kešner Petr 2 000 000,-
Svinaře – 1.stavba – práce na vodojemu a vodovodu Obec Svinaře 20 500 000,-
Červený potok Zdice r.km 1,7-2,8 Povodí Vltavy s.p. 2 800 921,-
Litavka Beroun – ř.km 0,901-2,881 Povodí Vltavy s.p. 4 489 819,-
Mokřad a tůně Hladoměř – terénní a zahradnické práce Obec Stará Lysá 16 556 475,-
Broumy – kanalizace, ČOV a dobudování vodovodu Obec Broumy 71 032 517,-
Rekonstrukce brodu a části polní cesty P 11 v k.ú. Chodouň ČR státní pozemkový úřad 1 434 387,-
Loděnice – chodník k ZŠ Obec Loděnice 1 237 905,-
Tůně Svinaře Vladimír Roztočil 1 794 584,-
Rekonstrukce polní cesty P11 a interakční prvek IP2 v k.ú. Chodouň ČR státní pozemkový úřad 4 039 472,-
Kanalizace Trubín Obec Trubín 19 799 592,-
Kanalizace a ČOV Koněprusy Obec Koněprusy 26 200 338,-
Kňovice – rekonstrukce vodní nádrže Obec Kňovice 561 194,-
Kanalizační přípojky Koněprusy Obec Koněprusy 1 548 542,-
Vodovod v obci Koněprusy Obec Koněprusy 5 933 889,-
Kanalizační přípojky Trubín – 1.etapa Obec Trubín 1 261 307,-
Kanalizační přípojky Trubín – 2.etapa Obec Trubín 2 162 975,-
Revitalizace rašelinišť na Zhůřském potoce – I. etapa Správa Národního parku Šumava 4 234 787,-
Červený potok Zdice, ř.km 2,12-2,64 – odstranění nánosú a náletové vegetace Povodí Vltavy s.p. 1 499 929 Kč
Vodovod v obci Koněprusy Obec Koněprusy 5 933 889,- Kč
Kanalizační přípojky Trubín – 2.etapa Obec Trubín 2 162 975,- Kč
Trubín – homogenizace komunikace Obec Trubín 2 120 988,- Kč
Oprava bezpečnostního přeliv u – Prostřední rybník, Nový Jáchymov Obec Nový Jáchymov 520 200,- Kč
Obec Vižina – kanalizační gravitační přípojky Obec Vižina 2 216 381,- Kč
Chodníky Všeradice, rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace III/11537 Obec Všeradice 997 010,- Kč
Oprava vozovky a chodníku, Zahradní ulice v Městysi Cerhovice Městys Cerhovice 3 891 283,- Kč
Splašková kanalizace pro obec Vižina Obec Vižina 19 928 460,- Kč
Vytěžení sedimentu z vodní nádrže Vápenka Čertovy schody 995 000,- Kč
Kanalizace a vodovod vč. přípojek v ulici Nad Pískovnou Obec Hlásná Třebaň 1 007 600,- Kč
Vodovod Vinařice – přivaděč Obec Vinařice 4 590 028,- Kč
Odbahnění rybníku Obec Zbožíčko 632 581,- Kč
Splašková kanalizace Trubín – II.stavba Obec Trubín 5 084 000,- Kč
Nový chodník podél II/116 Obec Hlásná třebaň 341 200,- Kč
Vodovodní přípojky a šachtice Obec Koněprusy 991 760,- Kč
Chodník v ulici Tovární a rekonstrukce ulice Švermova, Králův Dvůr Město Králův Dvůr 2 856 192,- Kč
Hořovice – lokalita Stareč, ul. Sklenářka – rekonstrukce vodovodu a kanalizace VAK Beroun a.s. 973 827,- Kč
Rekonstrukce požární nádrže Chýnice Obec Chýnice 1 738 874,- Kč
Zaměstnanecké parkoviště SAINT-GOBAIN PAM cz. s.r.o. 1 570 269,- Kč
Vodovod od vrtané studny na pozemku č.p.254/9 Vižina Obec Vižina 598 406,- Kč
Hořovice – odkanalizování lokality Sklenářka VAK Beroun a.s. 16 024 188,- Kč
Kanalizace Nová Hodyně Obec Skuhrov 696 274,75,-Kč
Oprava povrchu komunikace v ulici 5.května a Polní Město Zdice 2 091 562,68,-Kč