Název zakázky Zadavatel Kontaktní osoba Cena bez DPH
Sklady Mořina ZD Mořina Ing. Vladimír Kunc, tel: 257 720 314 27 300 000,-
Červený potok Stašov v ř.km 4,8-5,9 Povodí Vltavy s.p. zdenek.koslik@pvl.cz 876 237,-
Golf Beroun – komunikace, zemní práce Tifannys spol.s.r.o. Jaroslav Doutnáč,
tel: 606 658 177
26 600 000,-
Homolka I., II. – komunikace, zemní práce, atd Brand – HS s.r.o. Pavel Rybáček,
tel: 608 429 310
25 800 000,-
Obytná zóna za Papežem-komunikace-Dobříš Vodohospodářská společnost Dobříš spol.s.r.o. Vladimír Kolařík,
tel: 318 521 108
6 924 818,-
Rekonstrukce chodníků Město Milovice Milan Kraus, tel: 325 577 203 5 849 148,-
Počaply – komunikace Brand – HS, s.r.o. Pavel Rybáček, tel: 608 429 310 3 000 000,-
Komunikace Králův Dvůr FERONA THYSSEN PLASTICS s.r.o. Jan Puchmeltr, tel: 311 909 060 1 800 000,-
Zpevněné plochy Kešner Petr Petr Kešner,
tel: 311 689 818
2 000 000,-
Svinaře – 1.stavba – práce na vodojemu a vodovodu Obec Svinaře Vladimír Roztočil,
tel: 316 841 631
20 500 000,-
Červený potok Zdice r.km 1,7-2,8 Povodí Vltavy s.p. zdenek.koslik@pvl.cz 2 800 921,-
Litavka Beroun – ř.km 0,901-2,881 Povodí Vltavy s.p. zdenek.koslik@pvl.cz 4 489 819,-
Mokřad a tůně Hladoměř – terénní a zahradnické práce Obec Stará Lysá Vladimír Vaněk,
tel: 325 552 424
16 556 475,-
Broumy – kanalizace, ČOV a dobudování vodovodu Obec Broumy Ing.Petr Ubry,
tel: 311 585 111
71 032 517,-
Rekonstrukce brodu a části polní cesty P 11 v k.ú. Chodouň ČR státní pozemkový úřad Ing.František Král,
tel: 311 653 091
1 434 387,-
Loděnice – chodník k ZŠ Obec Loděnice Erna Šimrová,
tel: 311 671 691
1 237 905,-
Tůně Svinaře Vladimír Roztočil Vladimír Roztočil,
tel: 316 841 631
1 794 584,-
Rekonstrukce polní cesty P11 a interakční prvek IP2 v k.ú. Chodouň ČR státní pozemkový úřad Andrea Čápová,
tel: 311 653 091
4 039 472,-
Kanalizace Trubín Obec Trubín Alena Nováková,
tel: 311 636 039
19 799 592,-
Kanalizace a ČOV Koněprusy Obec Koněprusy Radek Havlíček,
tel: 311 361 911
26 200 338,-
Kňovice – rekonstrukce vodní nádrže Obec Kňovice Jiří Sůsa,
tel: 724 524 438
561 194,-
Kanalizační přípojky Koněprusy Obec Koněprusy Radek Havlíček,
tel: 311 361 911
1 548 542,-
Vodovod v obci Koněprusy Obec Koněprusy Radek Havlíček,
tel: 311 361 911
5 933 889,-
Kanalizační přípojky Trubín – 1.etapa Obec Trubín Alena Nováková,
tel: 311 636 039
1 261 307,-
Kanalizační přípojky Trubín – 2.etapa Obec Trubín Alena Nováková,
tel: 311 636 039
2 162 975,-
Revitalizace rašelinišť na Zhůřském potoce – I. etapa Správa Národního parku Šumava Mgr. Pavel Hubený,
tel: 731 530 296
4 234 787,-